Θόδωρος Καρούνος προσωπικό ιστολόγιο

Τα Commons στον προγραμματικό λόγο των Σοσιαλιστικών Κομμάτων

Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος το Re-public και το Compass οργανώνουν συζήτηση με θέμα:

“Τα Commons στον προγραμματικό λόγο των Σοσιαλιστικών Κομμάτων”

Παρασκευή 8-12 – 2006

Ομιλητές:

Michel Bauwens, founder P2P foundation,

Daniel Leighton, researcher Compass, POWER,

Thieulin Benoît, Head of internet strategy for Ségolène Royal’s campaign,

Θανάσης Πρίφτης, Re-public, Τμήμα Διαδικτύου ΠΑΣΟΚ,

Συντονιστής Παύλος Χατζόπουλος, Υπεύθυνος Σύνταξης Re-public.

http://www.re-public.gr/?page_id=60

Europe and Commons 2006, Workshop Proposal


Leave a Reply