Θόδωρος Καρούνος προσωπικό ιστολόγιο

Η Ομάδα εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό

01.12.2003 · Posted in ebusinessforum, ΕΛ/ΛΑΚ

 

 

Η Ομάδα εργασίας Γ-4: Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους

 

 


Αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι:

 

  • Μελέτη του φαινομένου και της λογικής του
  • Έρευνα σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία
  • Ανάλυση του κέρδους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, τον δημόσιο τομέα και τις μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις.

 

 

Το τελικό παραδοτέο της ομάδας εργασίας

Leave a Reply