Μήνας: Σεπτέμβριος 2023

Πως μπορούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να προλαμβάνουν καταστροφές;

Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές και πλημμύρες καταστρέφουν κρίσιμες υποδομές, με καταστροφικές συνέπειες για την τοπική και την εθνική οικονομία. Η εμφανής έλλειψη συντονισμού των συναρμόδιων υπηρεσιών τόσο στον έγκαιρο σχεδιασμό και…